Việc làm của Nhân sựHR Assistants

 Thỏa thuận
 28
 31/12/2017


Chuyên viên Nhân sự

 8-10 triệu
 28
 20/11/2017


Cửa hàng Trưởng

 8-10 triệu
 45
 26/11/2017

Tất cả ngành nghề

 Tuyển gấp